Mỹ: Trung Quốc đưa giàn khoan vào biển VN là "khiêu khích, vô ích"

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014
Tags:

Comments[ 0 ]