Hầm Thủ Thiêm bị nghẽn hệ thống thoát nước

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014
Tags:

Comments[ 0 ]