Người đàn bà chửi "tổ tiên" cả ngõ chỉ vì cái… hố ga

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014
Tags:

Comments[ 0 ]